Totalförsvar

Boken “Totalförsvar för chefer”

En bok för

  • myndighetschefer och generaldirektörer,
  • verkställande direktörer och koncernchefer,
  • medarbetare i ledningsgrupper, koncernstaber eller GD-staber,
  • styrelseledamöter,
  • ledamöter i insynsråd,
  • politiker på alla nivåer,
  • generalsekreterare och förbundschefer i frivilligverksamheter och civilsamhälle
  • övriga berörda underställda chefer i verksamheter som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet samt
  • militära chefer från OF 4 och högre
 

Bakgrund

Totalförsvarsplanering går inte längre att avfärda som en renodlat delegerad avdelningsfråga. Alla företag och myndigheter – även de som inte har försvar, säkerhet eller krishantering som huvuduppgift – kommer nu att behöva väga åtgärder som rör totalförsvaret mot en lång rad andra åtgärder som kan vara viktiga eller brådskande.

De flesta organisationer, offentliga och privata, har många frågor på bordet i styrelse- och ledningsrummen. Men frågor som rör säkerhet,riskhantering, kontinuitetsplanering, informationssäkerhet, omvärldsbevakning och geopolitiska faktorer når sällan styrelsemötet eller ledningsgruppsmötet. Efter Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina har detta
ändrats i grunden.

Överskottet går till Ukraina

Överskottet från boken doneras till Ukraina. Nettokostnaderna för att producera en bok består i första hand av tryckerikostnaden. Så snart kostnaden har täckts så går hela överskottet till Ukraina. Författaren erhåller inget arvode.

Vi har med stöd av SEB Ukraina beslutat donera till United 24, president Zelenskyis initiativ

Boka Freddy

Freddy hjälper sedan ett decennium stora företag, myndigheter och politiker med rådgivning inom totalförsvar, försörjningsberedskap och hantering av geopolitiska affärsrisker.

Han kan också bistå i arbetet med totalförsvarsplanering eller planera och genomföra övningar.

Du kan boka Freddy som föredragshållare och moderator här: Kontakt.

Moderator och programspår

Webinarium

Seminarium

Föredrag

Rådgivning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Skapad Hemsida Av Interwebsite Webbyrå