Intresserad av Nato och Sveriges totalförsvar?

Nu kommer en ny bok om de förändringar och effekter som det svenska Natomedlemskapet för med sig för totalförsvaret.

Bli först med att få veta när den släpps!

Sveriges totalförsvar i Nato

Ny bok av Freddy Jönsson Hanberg, 2024!

Hur kommer Natomedlemskapet att påverka Försvarsmaktens uppgifter, organisation och materielanskaffning? 

Vilka nya krav ställs på det civila försvaret i en Natokontext?

Vilka konsekvenser kommer Natomedlemskapet få för plikt och skyldigheter att tjänstgöra?

Hur kommer Försvarsmakten och det civila försvaret att samverka med andra aktörer inom Nato?

Vilka nya säkerhetspolitiska utmaningar står Sverige inför som Natomedlem?

I boken Sveriges totalförsvar i Nato belyses de förändringar och effekter som det svenska Natomedlemskapet för med sig för totalförsvaret. Boken vänder sig till en bred publik, till exempel beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänheten. Den ger en faktabaserad och lättillgänglig introduktion till ett komplext och aktuellt ämne.

Boken ger dig insikter om:

 • Försvarsmaktens roll
 • Det civila försvarets roll
 • Medborgarperspektivet
 • Samverkan
 • Säkerhetspolitiska utmaningar
 
Boken utkommer under 2024. Skriv upp dig på nyhetslistan för att vara säker på att inte missa den.

Bli först med att få veta när den är tillgänglig!

Skriv upp dig här och få ett mail när boken Sveriges Totalförsvar i Nato av Freddy Jönsson Hanberg finns att köpa.

Freddy Jönsson Hanberg

Freddy Jönsson Hanberg är strategisk rådgivare åt stora företag, myndigheter och politiken i
frågor som rör totalförsvar, försörjningsberedskap och riskhantering. Han är styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen, styrelseledamot i Civilförsvarsförbundet och Brandforsk samt i ett flertal företag.

I dagsläget är han även projektledare i en systemanalysstudie om energisäkerhet för NATO och övningsledare för NATO-övningen Nordic Pine. Dessutom har han tidigare varit rådgivare till Socialstyrelsens krisberedskapschef under pandemin, strategisk rådgivare på RISE och övningsledare för ledningsövningar inom civilt försvar.

Första boken, Totalförsvar för chefer, kom ut 2023. Den finns tillgänglig i bokhandeln och på nätet.

Totalförsvar för chefer

En bok för dig som är...

 • myndighetschef eller generaldirektör
 • verkställande direktör eller koncernchef
 • medarbetare i ledningsgrupp, koncernstab eller GD-stab
 • styrelseledamot
 • ledamot i insynsråd
 • politiker på alla nivåer
 • generalsekreterare och förbundschef i frivilligverksamhet och civilsamhälle
 • övrigt berörd underställd chef i verksamheter som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet
 • militär chef från OF 4 och högre
 
Utgiven 2023.
 

Varför är det viktigt att prata om totalförsvar?

Totalförsvarsplanering går inte längre att avfärda som en renodlat delegerad avdelningsfråga. Alla företag och myndigheter – även de som inte har försvar, säkerhet eller krishantering som huvuduppgift – kommer nu att behöva väga åtgärder som rör totalförsvaret mot en lång rad andra åtgärder som kan vara viktiga eller brådskande.

De flesta organisationer, offentliga och privata, har många frågor på bordet i styrelse- och ledningsrummen. Men frågor som rör säkerhet,riskhantering, kontinuitetsplanering, informationssäkerhet, omvärldsbevakning och geopolitiska faktorer når sällan styrelsemötet eller ledningsgruppsmötet. Efter Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina har detta
ändrats i grunden.

Överskottet går till Ukraina

Överskottet från försäljningen doneras till Ukraina. Nettokostnaderna för att producera en bok består i första hand av tryckerikostnaden. Så snart kostnaden har täckts så går hela överskottet till Ukraina. Författaren erhåller inget arvode.

Vi har med stöd av SEB Ukraina beslutat donera till United 24, president Zelenskyis initiativ

Boka Freddy Jönsson Hanberg

Freddy hjälper sedan ett decennium stora företag, myndigheter och politiker med rådgivning inom totalförsvar, försörjningsberedskap och hantering av geopolitiska affärsrisker.

Han kan också bistå i arbetet med totalförsvarsplanering eller planera och genomföra övningar.

Du kan boka Freddy som föredragshållare och moderator här: Kontakt.

Moderator och programspår

Professionell moderator för ett smidigt och engagerande evenemang.

Webbinarium

Interaktiva webbinarier inom totalförsvarsplanering och civil beredskap från arbetsplatsen.

Seminarium

Skräddarsydda seminarier som rör frågor om totalförsvar, civil beredskap och riskhantering.

Föredrag

Med decennier av erfarenhet har Freddy Jönsson Hanberg en unik förmåga att inspirera och utbilda på ett engagerande sätt.

Rådgivning

Professionell rådgivning för ökad beredskap och framgångsrik totalförsvarsplanering.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Skapad Hemsida Av Interwebsite Webbyrå