Rådgivning

Professionell rådgivning för ökad beredskap och framgångsrik totalförsvarsplanering

Totalförsvarsplanering går inte längre att avfärda som en renodlat delegerad avdelningsfråga (säkerhet, riskhantering eller kontinuitetsplanering) mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Alla företag och myndigheter som inte har försvar och/eller krishantering som huvuduppgift kommer alltid att behöva väga åtgärder som rör totalförsvaret mot en lång rad andra åtgärder som kan vara viktiga eller brådskande.

De flesta organisationer, offentliga och privata, har många frågor på bordet i styrelse- och ledningsrummen. Det kan röra omvärld, kvalitet, ekonomi, inköp, logistik, personalfrågor, arbetsmarknadens parter med mera, som skall avhandlas på den högsta ledningsnivån.

Frågor som rör säkerhet, riskhantering, kontinuitetsplanering, informationssäkerhet och omvärldsbevakning och geopolitisk påverkan når sällan styrelsemötet eller ledningsgruppsmötet. Så har det sett ut fram till nu, men det är på väg att ändras.

Rådgivning och totalförsvarsplanering

Expertråd:

Freddy Jönsson Hanberg är specialist på totalförsvarsplanering, riskhantering, kontinuitetsplanering och krisberedskap och har omfattande erfarenhet av att navigera genom komplexa utmaningar.

Skräddarsydda lösningar:

Freddy arbetar nära dig och din organisation för att skapa skräddarsydda lösningar som passar dina unika behov och mål.

Planering:

Freddy hjälper din organisation att utveckla och genomföra strategier och styrningar som förbättrar beredskapen och höjer förmågan.

Aktuell expertis:

Freddy håller sig uppdaterad med de senaste trenderna och forskningen inom området och erbjuder således aktuell och relevant rådgivning.

Oavsett om du representerar en myndighet, ett stort företag eller en organisation som söker att öka beredskap och robusthet, är rådgivning en värdefull resurs för att uppnå dina mål. Ta nästa steg mot en mer robust och hållbar framtid genom att ta del av Freddys expertis och rådgivning, han är här för att stödja dig på resan mot framgång.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Skapad Hemsida Av Interwebsite Webbyrå